תאריך/זמן אירוע
18/09/2019
17:30 - 18:30
Open Place (עלית)
18/09/2019
20:30 - 21:30
אימון מחזורי(תחנות)
19/09/2019
17:00 - 18:00
Open Place (עלית)
19/09/2019
18:00 - 19:00
Open Place (עלית)
20/09/2019
9:00 - 10:00
Open Place (עלית)
20/09/2019
10:00 - 11:00
Open Place (מתחילים)
20/09/2019
11:00 - 12:00
Open Place (עלית)
22/09/2019
17:30 - 18:30
Open Place (מתחילים)
23/09/2019
17:30 - 18:30
Open Place (עלית)
23/09/2019
20:30 - 21:30
open place (עלית)
25/09/2019
17:30 - 18:30
Open Place (עלית)
25/09/2019
20:30 - 21:30
אימון מחזורי(תחנות)
26/09/2019
17:00 - 18:00
Open Place (עלית)
26/09/2019
18:00 - 19:00
Open Place (עלית)
27/09/2019
9:00 - 10:00
Open Place (עלית)
27/09/2019
10:00 - 11:00
Open Place (מתחילים)
27/09/2019
11:00 - 12:00
Open Place (עלית)
29/09/2019
17:30 - 18:30
Open Place (מתחילים)
30/09/2019
17:30 - 18:30
Open Place (עלית)
30/09/2019
20:30 - 21:30
open place (עלית)
02/10/2019
17:30 - 18:30
Open Place (עלית)
02/10/2019
20:30 - 21:30
אימון מחזורי(תחנות)
03/10/2019
17:00 - 18:00
Open Place (עלית)
03/10/2019
18:00 - 19:00
Open Place (עלית)
04/10/2019
9:00 - 10:00
Open Place (עלית)
04/10/2019
10:00 - 11:00
Open Place (מתחילים)
04/10/2019
11:00 - 12:00
Open Place (עלית)
06/10/2019
17:30 - 18:30
Open Place (מתחילים)
07/10/2019
17:30 - 18:30
Open Place (עלית)
07/10/2019
20:30 - 21:30
open place (עלית)