benny

דניאל בני

דניאל תמרוב היקר,
ברצוני להודות לך על עזרתך הרבה והמקצועית בבניית תוכנית הכושר המותאמת אישית שבנית לי, בעזרתך הרבה הכנסת מוטיבציה ליישום אימוני הכושר הרלוונטיים בעבורי וכמובן שרואים את התוצאות.